ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รอบที่ 2

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่  >>ปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร รอบ 2 <<

 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดหลักสูตรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ๒๕๖๑

แจ้งเรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดหลักสูตรโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่  >>เปลี่ยนแปลงสถานที่คูปองครู <<

 

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ โครงการ ICC Required : teacher (Foreigner)

รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ สอนวิชาภาษาอังกฤษ โครงการ ICC Required English teacher (Foreigner)

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครที่ >> ประกาศรับครูต่างชาติICC <<

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ (Lab boy)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ (Lab boy)

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ >>> ประกาศผู้สอบผ่าน Lab boy <<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Lab boy <<<

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 1 อัตรา

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ (SG)  ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 1 อัตรา  วุฒิปริญญาตรี เอกวิทยาศาสตร์หรือด้านวิทยาศาสตร์

 

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครที่ >>01.ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องวิทฯ (lab boy) 10.05.61

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (Recruit for physical education teacher)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาพลศึกษา (ชาวต่างชาติ)

Required : Physical Education teacher (Foreigner)

 

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัครที่ >> รับสมัครครูพละชาวต่างชาติ IEC

Download : English version >> Recruit for physical education teacher

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ >>> ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ <<<

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ

จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร รับสมัครครูอัตราจ้างสาระต่างประเทศ