เปิดประมูลเช่าร้านค้าจำหน่ายอาหารและ ร้านถ่ายเอกสาร

เปิดประมูลเช่าร้านค้าจำหน่ายอาหารและ ร้านถ่ายเอกสาร