ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประจำกลุ่มสาระปฐมวัย (BBL / STEM)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประจำกลุ่มสาระปฐมวัย (BBL / STEM)

 

ให้มารายงานตัวสอบในวันที่ 29 เมษายน 2562 ที่หน้าห้องฝ่ายบริหารงานบุคคลตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

หากไม่มาตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ >> 03. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฐมวัย