ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประจำกลุ่มสาระปฐมวัย (BBL / STEM)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ประจำกลุ่มสาระปฐมวัย (BBL / STEM)

 

ขอให้ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 มารายตัวในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562

ที่หน้าห้องฝ่ายบริหารงานบุคคลตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

หากไม่มาตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์