ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ (Recruit for physical education teacher)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาพลศึกษา (ชาวต่างชาติ)
Required : Physical Education teacher (Foreigner)

ดาวน์โหลด : รับสมัครครูพละชาวต่างชาติ IEC
Download : Recruit for physical education teacher