รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 1 อัตรา

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ (SG)  ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) 1 อัตรา  วุฒิปริญญาตรี เอกวิทยาศาสตร์หรือด้านวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด : ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องวิทฯ (lab boy)