ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร (ร้านน้ำ)

ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ภายในโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ 250 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะทำการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร เพื่อจัดจำหน่ายและบริการให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียน ซึ่งมีนักเรียน 4,800 คน ครู 190 คน พนักงานบุคลากร จำนวน 150 คน โดยให้มีสินค้าบริการ จัดจำหน่ายและบริการจ้างเหมาในราคาที่เป็นธรรม
มีความสะดวก ถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้
น้ำดื่มเปล่า, น้ำผลไม้ (รินใส่แก้ว) , น้ำผลไม้ปั่น น้ำแข็งทรงเครื่อง