ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

 

ขอให้ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 มารายตัวในวันที่ 15 ตุลาคม 2561

ที่หน้าห้องฝ่ายบริหารงานบุคคลตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

หากไม่มาตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์