โครงการอังกฤษเข้ม (IEC)

รียนครูประจำชั้นโครงการอังกฤษเข้ม (IEC)
เนื่องในวันที่ 23 พ.ย. 61 มีกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาของนักเรียนชั้นป.5โครงการอังกฤษเข้ม(IEC)
ทางโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมกีฬาสี เจ้าหน้าที่และบุคลากรได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ตามคณะสีทำให้ ไม่สามารถรับชำระค่าบำรุงการศึกษาได้
จึงของดชำระค่าบำรุงการศึกษา ในวันที่ 23 พ.ย. 61 และสามารถมาชำระค่าบำรุงการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่26 พ.ย.61 เป็นต้นไปค่ะ