ประวัติ

แรกเริ่มเดิมโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ เยื้องศาลหลักเมือง ถนนจอมพล ( คำบอกเล่า ของอ.เกษมศรี ตันไชย ..หนังสือย้อนรอยโคราชวานิช 100ปี