รับครูสอนภาษาEnglish ปฐมวัย

โครงการพิเศษ รับสมัคร Co teacher  downloadประกาศรับสมัคร Coteacherปฐมวัย 2 อัตรา
โครงการพิเศษ รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ  Downloadประกาศรับสมัครต่างชาติปฐมวัย 8 ตำแหน่ง
โครงการพิเศษ รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ  Download kinder8english

อ่านทั้งหมด

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ประกาศรับสมัครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2561
โครงการวิทยาศาตร์ฯ SG ดูรายละเอียดDownloadประกาศรับสมัครco-teacher SG
โครงการภาษาจีน ICC ดูรายละเอียดDownload ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ ICC (1)

อ่านทั้งหมด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา2561

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ประกาศราชชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปี การศึกษา 2561
และแบ่งกลุ่มจับฉลาก 3 กลุ่มดังนี้  วันที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. กรุณานำใบเสร็จรับเงินมาแสดงในวันจับฉลาก
1.กลุ่มที่ 1  ที่ห้องศูนย์เรียนรวม อาคารบุษกร   ดูรายละเอียด Download group1-2561
2.กลุ่มที่ 1  ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์             ดูรายละเอียด Download group2-2561
3.กลุ่มที่ 1  ที่อาคารโดม                                    ดูรายละเอียด Download group3-2561

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์จับฉลาก (คุณสัมบัติไม่ครบ)
1.ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์จับฉลาก                                      ดูรายละเอียด Download no2561-2561

อ่านทั้งหมด

Tedet

นายปฏิพัทธื  เทียนทองวิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา มอบรางวัลและกล่าวชื่นชมยินดีในโอกาศที่รนักเรียนนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560(TEDET) โดยความร่วมมือ กับ สสวท. รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ เด็กชายพัสกร อู่กาญจนกิตติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/14รางวัลชมเชยระดับประเทศ   ด.ญ.รัตน์ฐิษา พงศ์สิงห์โชติ ป.2/14   ด.ช.คุณาณัฐ คูศิริวิเชียร ป.4/15  ด.ช.ณัฐวัฒน์ ตันพิบูลย์ ป.5/14  ด.ช.ชยุต จุนถิระพงษ์ ป.6/14

อ่านทั้งหมด