ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้าง (คนไทย) จำนวน 2 อัตรา ประจำกลุ่มสาระปฐมวัย

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้าง (คนไทย) จำนวน 2 อัตรา ประจำกลุ่มสาระปฐมวัย

  1. เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมอง ระดับปฐมวัย (เจ้าหน้าที่ห้อง BBL)   จำนวน 1 อัตรา
  2. ผู้ช่วยปฏิบัติการเรียนรู้ STEM for Kindergarten  จำนวน  1 อัตรา

 

สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 เมษายน 2562 (ไม่เว้นเว้นวันหยุดราชการ)

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

ณ ห้องธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารโกมุท โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

!!(กรุณาจัดเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนทุกครั้งก่อนมาสมัครงาน)!!

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ >> 01. ประกาศรับสมัครอัตราจ้างปฐมวัย 2 ตำแหน่ง

อ่านทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน (ชาวจีน) โครงการ ICC

ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน (ชาวจีน) โครงการ ICC

ขอให้ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 มารายตัวในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ที่หน้าห้องฝ่ายบริหารงานบุคคลตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

หากไม่มาตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 

อ่านทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน (คนไทย) โครงการ ICC

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนภาษาจีน (คนไทย) โครงการ ICC

ขอให้ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 มารายตัวในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

ที่หน้าห้องฝ่ายบริหารงานบุคคลตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

หากไม่มาตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

อ่านทั้งหมด

เปิดประมูลเช่าร้านค้าจำหน่ายอาหารและ ร้านถ่ายเอกสาร

เปิดประมูลเช่าร้านค้าจำหน่ายอาหารและ ร้านถ่ายเอกสาร

อ่านทั้งหมด