ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ห้องเรียนพิเศษ MEP

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ห้องเรียนพิเศษ MEP
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียน การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini Englsih Program) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ประกาศรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ประจําปี การศึกษา ๒๕๖๒ จึงประกาศการรับสมัคร มาเพื่อทราบดังนี้
วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
จําหน่ายใบสมัคร (ในเวลาราชการ) วันที่ ๑๓-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) รับสมัคร วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (เวลา ๐๔.00 น.)
ประเมินความสามารถ
ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) รายงานตัว ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.) มอบตัวนักเรียน คุณสมบัติผู้สมัคร  ดูรายละเอียด ห้องเรียนอนุบาล2 mep

อ่านทั้งหมด

ประกาศรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ( ห้องเรียนปกติ ) ปีการศึกษา2562

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ (ห้องเรียนปกติ)
ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ประกาศรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ จึงประกาศการรับสมัครมาเพื่อทราบดังนี้
วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
จําหน่ายใบสมัคร ติดต่อรับใบสมัคร (เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)   ดูรายละเอียด  ห้องเรียนอนุบาล2ห้องปกติ

อ่านทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ โครงการ EP

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ โครงการ EP

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ >> ผู้มีสิทธิ์สอบ EP <<

อ่านทั้งหมด

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง(ต่างชาติ) ประจำโครงการคณิตศาสตร์เข้ม (IMC)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง(ต่างชาติ) ประจำโครงการคณิตศาสตร์เข้ม (IMC)

 

สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 24 พฤศจิกายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

ณ ห้องธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารโกมุท โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

 

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ >> 09. ประกาศรับครูต่างชาติ โครงการคณิตเข้ม 9 พ.ย.61 <<

อ่านทั้งหมด