ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ภายในโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ครั้งที่ 3