มหัศจรรย์อาเซี่ยน Amazing Asaen

มหัศจรรย์อาเซี่ยน amazing Asean
กำเนิดอาเซียน : ASEAN

1.บรูไน ดารุสซาลาม : Brunei Darussalam

2.กัมพูชา : Cambodia

3.อินโดนีเซีย : Indonesia

4.ลาว : Laos

5.มาเลเซีย : Malaysia

6.พม่า : Myanmar

7.ฟิลิปปินส์ : Philippines

8.สิงคโปร์ : Singapore

9.เวียดนาม : Vietnam

10.ประเทศไทย : Thailand