ออกแบบเขียนแบบ Skethup 8

โปรแกรม google sketchup 8  คู่มือ google sketchup 8 ฉบับภาษาไทย pdf  กิจกรรมการเรียน สื่อการเรียนรู้การสร้างชิ้นงานจาก google sketchup   แบบทดสอบความรู้

มาตรฐาน ง ๒.๑ เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม ในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

Google SketchUคู่มือ google sketchup 8 ฉบับภาษาไทย pdfp Concepts


หรับสร้างแบบจำ ลอง 3D (Three-Dimensional) ที่มีความง่ายต่อการใช้งาน และเป็นที่
นิยมอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่จะถูกนำ มาใช้ในงานออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม งานออกแบบภายในและภายนอก การออกแบบ กลไกการทำ งานของเครื่องจักร เฟอร์นิเจอร์ ภูมิประเทศ ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงงานออกแบบฉาก อาคาร และสิ่งก่อสร้างในเกม หรือจะ เป็นการจัดฉากทำ Story Boards ในงานภาพยนต์หรือละครโทรทัศน์ก็สามารถทำ ได้ นอกจากนี้ยังทำ งานร่วมกับปลั๊กอิน (Plugin) ต่างๆที่ถูกพัฒนาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ งานของ Google SketchUP ให้สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปลั๊กอินที่ช่วยให้การสร้างรูปทรงต่างๆสามารถทำ ได้ง่ายขึ้น ไปจนถึงปลั๊กอินที่ช่วยในการจัดแสงเงา ให้ดูสมจริงอย่างเช่น V-Ray หรือ Podium เป็นต้น

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Google SketchUp 8
สำหรับใครที่ยังไม่มีโปรแกรมสามารถ ดาวน์โหลดโปรแกรม Google SketchUp 8 ได้ที่นี่ หากพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลย

กด Next

คลิกเลือก I accept the terms in the License Agreement แล้วกด Next

เลือกพื้นที่จัดเก็บโปรแกรม แล้วคลิกที่ Next

คลิกเลือก Install เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม Google SketchUp 8


เมื่อเปิดโปรแกรม ก็จะพบหน้าตาของโปรแกรม ดังรูป

ชมวีดีโอแนะนำโปรแกรม

 

ขอบคุณแหล่งข้อมูล https://review.thaiware.com