ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ โครงการ IMC

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ โครงการ IMC

 

สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562 (ไม่เว้นเว้นวันหยุดราชการ)

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

ณ ห้องธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารโกมุท โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

!!(กรุณาจัดเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนทุกครั้งก่อนมาสมัครงาน)!!

อ่านทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (คนไทย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติงานสอนวิชาดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว (คนไทย) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติงานสอนวิชาดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ขอให้ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 มารายตัวในวันที่ 1 สิงหาคม 2562

ที่หน้าห้องฝ่ายบริหารงานบุคคลตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

หากไม่มาตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

อ่านทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกอัตราจ้าง (คนไทย แก้ไข/เพิ่มเติม) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกอัตราจ้าง (คนไทย แก้ไข/เพิ่มเติม) จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

ให้มารายงานตัวสอบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่หน้าห้องฝ่ายบริหารงานบุคคลตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

หากไม่มาตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

อ่านทั้งหมด