ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ โครงการ ICC

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ โครงการ ICC

 

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศมารายงานตัวสอบในวันที่ 4 มีนาคม 2562

ที่หน้าห้องฝ่ายบริหารงานบุคคลตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

หากไม่มาตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

อ่านทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้ารับศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 2 โครงการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (โครงการพิเศษ)

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการ STEM

โครงการ MEP

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ >> STEM 02. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า อ.2 โครงการ STEM

 >> MEP 03. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า อ.2 โครงการ MEP

อ่านทั้งหมด

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 (โครงการพิเศษ)

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินและคัดเลือก

เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 (โครงการพิเศษ)

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด >> รายชื่อ นร.อ.3 ที่มีสิทธิ์ประเมินเข้ารียนต่อ ป.1- 2562 (โครงการพิเศษ)

อ่านทั้งหมด

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง(คนไทย) สอนภาษาอังกฤษ ประจำโครงการ (ICC)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง(คนไทย) สอนภาษาอังกฤษ ประจำโครงการ (ICC)

 

สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 (ไม่เว้นเว้นวันหยุดราชการ)

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

ณ ห้องธุรการฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารโกมุท โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

!!(กรุณาจัดเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนทุกครั้งก่อนมาสมัครงาน)!!

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ >>01.รับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ (ICC)

อ่านทั้งหมด